Aprilväder i luft och sinne. Vackert att betrakta i mellanrummet.