Jag har efter lång tids sökande funnit svaret på frågan vad som är Meningen med Livet.
Det finns ingen.