Hur förhoppningar grusas
mellan tidens tänder,
mals till stoft
i strävsamma kvarnar.
Och skenet hålls uppe
av kosmetisk fasad.
Blott en glödande längtan
ha själen kvar,
att få avsluta snart
och utan smärta.