Hörväder och regnvädersgrått. Parken är full av höstfärger och märkliga svampar.