Ting, kallar jag denna målning, 60×90 cm, olja på duk. Ett experiment med perspektiv och gråtoner blandade utifrån kobolt blå, gul ockra, bränd sienna samt titan och zink-vitt. Att blanda gråtoner utan att nyttja svarta pigment är en mycket intressant syssla. Att konstruera formerna, de tunna färgskikten, genomskinligheten och objektens inbördes förhållanden, är ett evighetslångt målande som trots bildens strikta formspråk bjuder på ständiga överraskningar under arbetets gång.
Målningen kan hängas på vilken ledd som helst, jag är ännu osäker på om den egentligen har något upp, ner eller ska visas horisontellt eller vertikalt.