Ett nytt skov av eksem av det mer besvärliga slaget. Växelvis med den ena och den andra näven i hel, respektive halvbandage, för att ändå ha lite fingerfärdighet kvar, och på så vis kunde jag undvika ännu en sjukskrivning nu så kort inpå den förra. Kanske skyddar bandaget också mej mot att smittas av det som alla pratar om just nu, corona-virus. I alla händelser så är det smärtsamt och frustrerande, för att inte tala om hur extremt begränsande i fråga om vad jag kan göra och utföra för slags aktiviteter. Nå, en kortisonbehandling senare är det bättre, så länge det nu varar. Jag skulle verkligen önska att jag hade större möjlighet att själv välja vilken slags aktivitet jag ska utföra på de numer ganska begränsade stunder då jag har förmåga att göra något. Äga min tid och mitt liv liksom.