Jag har fått en extra hyreshöjning om 360 kr i månaden. Det är alltså utöver den ordinarie hyreshöjningen. Extrahöjningen kallas bruksvärdesreglering och doftar starkt av marknadshyror. Det första året får jag så generöst med rabatt så jag betalar bara den ordinarie höjningen. År två och tre får jag betala en del av höjningen. Så teoretiskt skulle jag ju kunna skaffa en annan bostad med lägre hyra om en sådan nu existerar på marknaden. Det är ju tveksamt.

Någon förbättring av handeksemet är ännu inte märkbar. Inte alls. Jag väntar otåligt, och oroligt. Jag är bisarrt trött. Jag är tacksam över att arbetsgivaren är snäll nu. Mycket.